Strategia
__

Oulun Nuorkauppakamari ry:n strategia 2021-2024

Oulun Nuorkauppakamarissa panostetaan pitkäjänteiseen toimintaan, ja toiminta perustuu jäsenten itse rakentamaan strategiaan.

VISIO – Mihin tähtäämme?

Oulun nuorkauppakamarilainen muuttaa maailmaa

MISSIO – Mitä teemme?

Merkityksellistä toimintaa yhdessä kannustaen, yhdessä tekemällä, yhdessä oppimalla ja yhdessä vaikuttamalla

IDENTITEETTI – Millainen on ONKK:n jäsen?

Tekijätyyppi

ARVOT:

YK:n Kestävän kehityksen tavoitteet

Strategian tavoitteet vuosina 2021-2024: 

  1. Yksilön kehittäminen 
  1. Osallistava ja yhteisöllinen verkosto 
  1. Ketterä vaikuttaminen 

 

Me Oulun Nuorkauppakamarissa arvostamme strategista suunnittelua. Päivitämme strategiaamme säännöllisesti ja tarjoamme jäsenillemme tätä kautta mahdollisuuden vaikuttaa kamarimme toimintaan. Strategiatyöryhmään osallistuminen antaa työryhmän jäsenille mahdollisuuden oppia strategista ajattelua, jota he voivat myöhemmin hyödyntää työelämässä sekä nuorkauppakamariurallaan. 

Oulun Nuorkauppakamarin strategiatyö toteutettiin vuosien 2019-2020 aikana (pääsääntöisesti 2020 aikana). Strategiatyökaluna on käytetty mukaillen mm. Suomen Nuorkauppakamarit ry:n Strategia! -koulutuksessa opittuja malleja. Tänä vuonna strategian toteutukseen ONKK sai myös tukea Finland Foundationilta. Tukimäärä käytettiin ulkopuolisen konsultin tuottamaan strategialuentoon sekä -työpajaan. Strategiaprosessin vetäjänä toimi Elena Oikarinen ja strategiaryhmä koottiin monipuolisesti jäsenistöstä niin, että se koostui uusista jäsenistä, kokeneista jäsenistä, hallituslaisista sekä senaattoreista. Koko strategiaprosessin lähtökohtana oli saada laaja-alaisesti jäsenistön ja sidosryhmien ääntä kuuluviin.  

Osana strategiaprosessia toteutettiin jäsenkysely, kaksi itse fasilitoitua työpajaa, strategialuento, strategiatyöpaja sekä tarjottiin jäsenistölle mahdollisuuksia kommentoida strategian luonnosvaihetta. Strategia on laadittu suuntaa-antavaksi ja joustavaksi, jotta kunkin vuoden hallituksella on mahdollisuus määritellä tarkemmat toimintasuunnitelmat, tavoitteet ja mittarit toimintavuosiensa aikana. Strategiatyöryhmä tarjoaa kuitenkin työkaluja strategian seurannan toteuttamiseen. Elämme muuttuvassa yhteiskunnassa ja tapahtuneet muutokset haastavat myös nuorkauppakamareiden toimintaa entistä enemmän ja nyt laaditun strategian on tarkoitus antaa suuntaviivat tuleville hallituksille toiminnan suunnitteluun, kuitenkin jättäen riittävästi toimintatilaa rullaavalle strategiatyölle ja muuttuvaan toimintaympäristöön vastaamiseen. Kannustamme tulevia hallituksia uskallukseen ajatella entistä innovatiivisemmin, jotta Oulun Nuorkauppakamari pysyy aktiivisena yhteiskunnallisena vaikuttajana sekä jäsenistönsä osaamisen kehittäjä.

Uutena osana strategiaa on määritelty Oulun nuorkauppakamarin identiteetti, eli napakasti se, keitä me olemme. 

Projektiryhmään kuuluivat: Arto Tanskanen, Mikael Kautto, Paavo Koho, Minna Lemponen-Tormänen, Susanna Sainsalo, Jenina Bomström, Riitta Typpö, Anu-Maarit Moilanen, Outi Törmänen, Raisa Juntunen ja ulkopuolisen konsulttina toimi Businessworks Oy:n Johanna Laurinen.

Oulun Nuorkauppakamarin seuraava strategiakausi alkaa vuonna 2025, ja uusi strategia luodaan vuosien 2023 ja 2024 aikana.