Koulutukset
__

Koulutusmahdolli-
suuksia on monia

Oulun Nuorkauppakamari tunnetaan Suomessa aktiivisena kouluttajana.

Me Oulun nuorkauppakamarissa kannustamme jatkuvaan itsensä kehittämiseen. Kamarimme jäsenenä sinulla on mahdollisuus hankkia erilaisten koulutuksien kautta lukuisia työelämää hyödyntäviä taitoja. Koulutuksia on sekä paikallisesti kamaritasolla, kansallisesti kokousviikonloppuina että kansainvälisesti.

Suomen Nuorkauppakamarit on kehittänyt koulutuksia tukemaan erilaisten taitojen kehittämistä sekä nuorkauppakamaritoimintaan perinteisesti kuuluvien puhe- ja debatointitaitojen oppimiseksi. SNKK:n koulutustarjonnasta saatavista tiedoista ja taidoista on hyötyä laajalti myös työelämässä. Lisäksi Oulun nuorkauppakamari on kehittänyt esimerkiksi QPM:n (Quality Project Management) eli laadukkaaseen projektin hallintaan liittyvän koulutuskokonaisuuden. Jäsenemme koulututtavat vuosittain myös omia korkeatasoisia koulutuksiaan jäsenistölle. Koulutuksien aiheita ovat olleet mm. etäjohtaminen, ajanhallinta, erilaiset kansainvälisyyteen liittyvät sekä hyvinvointiteemalla olevat koulutukset.

Kouluttautuminen ja kouluttajana toimiminen ovat erinomaisia tapoja verkostoitua ja oppia myös itse osallistujilta keskustelun kautta. Kouluttajana kasvaminen ja kehittyminen tapahtuu nuorkauppakamarissa osallistumalla kouluttajapolun tarjoamiin koulutuksiin sekä toimimalla kouluttajana erilaisissa koulutuksissa.

Nuorkauppakamari on myös oiva väylä testata omaa koulutuskonseptia ja saada siitä palautetta. Kysythän rohkeasti, mikäli haluat tarjota omaa koulutustasi kamarilaisille!

Tässä muutamia esimerkkejä erilaisista koulutuksista:

KOULUTTAJAPOLKU

Koulutuksiin osallistumisen lisäksi nuorkauppakamarissa voi myös kasvaa ja kehittyä kouluttajana. Tavoitteena on kehittää jäsenten kouluttamistaitoja työelämää varten, ja polku sopii kaikille, jotka haluavat kehittää esiintymis- ja puhetaitojaan.

Vakuuta ja vaikuta
Vakuuta ja vaikuta -koulutus antaa eväitä esitykseen valmistautumiseen sekä esitystilanteeseen ja näitä taitoja voit käyttää nuorkauppakamariharrastuksen lisäksi työelämässä. Vakuuta ja vaikuta –koulutuksessa opitaan ja kehitytään niin teorian kuin tekemisen kautta. Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat kehittää omia esiintymistaitojaan.

Kehity kouluttajana
Kehity kouluttaja -koulutuksessa tutustut aikuiseen oppijana ja erilaisiin oppimistyyleihin ja oppimismenetelmiin. Pääset pohtimaan, millainen on hyvä kouluttaja ja millaisia taitoja sinulla on kouluttajana sekä miten huomioida ryhmädynamiikkaa kouluttajana. Saat koulutuksesta pohjaa kouluttajataitojesi tuotteistamiselle.

Kehity kouluttajana -koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat kehittää omia kouluttajataitojaan, olipa sitten kyse harrastustoiminnasta tai työelämästä. Koulutuksessa opitaan teorian ja käytännön harjoitteiden kautta.

Koulutuksen suunnittelu
Koulutuksen suunnittelu -koulutuksessa opitaan rakentamaan koulutuksen sisältöä ja tavoitteita suunnitelmallisesti erilaisten työkalujen avulla. Lisäksi tutustutaan palautteen keräämiseen ja sen hyödyntämiseen koulutusten kehittämisessä.

Koulutuksen suunnittelu on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat tuottaa laadukkaista ja hyvin rakennettuja koulutuksia harrastustoiminnan ja työelämän tarpeisiin.

Esitystekniikka
Esitystekniikka koulutuksessa opit miten esityksen visualisointi vaikuttaa viestin ymmärtämiseen ja millaisia ovat visuaalisesti toimivat esitykset. Koulutuksessa tutustutaan fonttien, värien, kuvien ja videon käytön mahdollisuuksiin.

Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat kehittää taitojaan luoda visuaalisia ja mieleenpainuvia esityksiä.

Koulutuksen markkinointi
Koulutuksen markkinointi -koulutuksessa opit kiteyttämään koulutuksesi hyödyt sekä valitsemaan oikean viestin markkinoidaksesi koulutustasi valitsemallasi kohderyhmälle tehokkaasti.

PUHE- JA DEBATTIKOULUTUKSET SEKÄ KILPAILUT
Ihailetko ihmisiä, joille esiintyminen näyttää olevan helppoa? Helppous on yleensä vankan kokemuksen tulos. Harjoitus siis tekee mestarin myös tässäkin lajissa. Järjestämme vuosittain tähän liittyen jäsenistöllemme lukuisia mahdollisuuksia oppia paremmiksi esiintyjiksi.

Puhe- ja debattikoulutuksissa keskitytään esiintymistaitoihin sekä argumentointiin ja harjoitellaan erilaisten puheiden pitämistä. Koulutuksissa käydään myös läpi kilpailuihin osallistuminen ja niiden säännöt.

Puhe- tai debattikilpailuun osallistuminen on erittäin tehokas tapa kasvaa esiintyjänä. Puhekilpailussa mittelöidään keväisin ja debatissa syksyisin.

 

Lue lisää