Oulun nuorkauppakamari on tänä vuonna 60 vuotta täyttävä rohkea johtajuuden uudistaja. Koejäseneksemme ovat tervetulleita kaikki 18-40 vuotiaat, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään johtajuustaitojaan, hankkimaan kansainvälistä osaamista tai toimimaan yhteiskunnallisesti vaikuttavissa projekteissa. 

Oulun Nuor-
kauppakamari

Oulun Nuorkauppakamari on osa kansainvälistä järjestöä, missä alle 40-vuotiaat jäsenet voivat kehittyä johtajana, luoda kontaktiverkostoja, kouluttautua ja vaikuttaa elinympäristöönsä yhteiskunnallisissa projekteissa.

Hae mukaan koejäseneksi ja luo itsellesi ennennäkemättömät verkostot niin kansallisesti kuin kansainvälisellä tasolla! Koulutusten ja projektien lisäksi sinulla on mahdollisuus luoda elinikäisiä ystävyyksiä.

Haluatko olla mukana kehittämässä Oulun talousaluetta ja paikallisten nuorten aikuisten johtajuustaitoja? Tai haluaako teidän organisaationne kenties ottaa nuorkauppa-kamaritoiminnan osaksi alle 40 vuotiaiden asiantuntijoidenne yksilökehitystä?


ONKK

Nuorten Johtajien Kasvualusta

Keitä me olemme?


Oulun Nuorkauppakamari ry on perustettu vuonna 1964 ja se on yksi Suomen vanhimmista nuorkauppakamareista sekä 50 jäsenellään myös yksi Suomen suurimmista.

Oulun Nuorkauppakamari on osa kansainvälistä järjestöä, missä alle 40-vuotiaat jäsenet voivat kehittyä johtajana, kouluttautua, luoda kontaktiverkostoja ja vaikuttaa elinympäristöönsä yhteiskunnallisissa projekteissa. Järjestö on avoin ja poliittisesti sitoutumaton.

Oulun Nuorkauppakamari ry vaikuttaa Oulun talousalueella pyrkien kehittämään paikallisten nuorten aikuisten johtamistaitoja, sosiaalista vastuuta, yrittäjyyttä sekä kansainvälisyyttä.


Yhteistyökumppanit

Oulun nuorkauppakamarilaisten menestystä luomassa