Kansallinen toiminta
__

Kansallinen toiminta

Nuorkauppakamaritoiminnan kautta voit rakentaa itsellesi kattavat kansalliset asiantuntijaverkostot.

Suomen Nuorkauppakamarit ry on perustettu vuonna 1957. Suomessa varsinaisia jäseniä on n. 2500 ja yhdessä kunniajäsenten, koejäsenten ja senaattoreiden kanssa, muodostamme n. 5 000 nuorkauppakamarilaisen aktiivisen verkoston. Katto-organisaatioon kuuluu melkein 70 paikallista nuorkauppakamaria eri puolilta Suomea.

Suomen Nuorkauppakamarit ry:n keskusliitto toimii Suomeen perustettujen paikallisten nuorkauppakamariyhdistysten keskusjärjestönä Junior Chamber International (JCI) Inc. -nimisen järjestön hengen ja pyrkimysten mukaisesti. Tässä tarkoituksessa keskusliitto tukee jäsenyhdistyksiään näiden pyrkiessä kehittämään nuorten yksilöllisiä kykyjä ja kannustamaan heidän yhteisiä ponnistelujaan parantaa ihmiskunnan taloudellista, sosiaalista ja henkistä hyvinvointia.

Suomen Nuorkauppakamarit ry on jaoteltu neljään alueeseen (A, B, C ja D) järjestön palvelukyvyn varmistamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi. Kunkin alueen aluejohtaja edustaa alueensa kamareita ja on Suomen Nuorkauppakamarit ry:n hallituksen jäsen. Oulun Nuorkauppakamari kuuluu alueeseen D, joka kattaa koko Pohjois-Suomen sekä osan Itä-Suomea. Oulun Nuorkauppakamarin jäsenet ovat olleet vuosien saatossa osallistuneet aktiivisesti alueen sekä kansallisiin virkoihin. Kunkin Nuorkauppakamarin puheenjohtaja edustaa omaa kamariaan kansallisissa ja alueellisissa kokouksissa virallisena edustajana.

Kansallisella tasolla järjestetään vuosittain kaksi kokousta, vuosikokous keväällä ja vaalikokous syksyllä. Jokaisella alueella järjestetään myös aluekokous kaksi kertaa vuodessa, vuosikokous maaliskuussa ja vaalikokous syyskuussa. Kokousviikonloppuihin sisältyy virallisen kokouksen lisäksi mm. koulutuksia, yritysvierailuja, verkostoitumismahdollisuuksia sekä gaalaillallinen.

Suomen Nuorkauppakamarit ry:n sivustolle pääset tästä.

Tutustu ja lue lisää alue D:n verkkosivuilla.

Lue lisää