Strategia

Oulun Nuorkauppakamarissa panostetaan pitkäjänteiseen toimintaan, ja toiminta perustuu jäsenten itse rakentamaan strategiaan.

Oulun Nuorkauppakamari ry:n strategia 2017-2020

Missio – toimintamme tarkoitus
Olemme eteenpäin katsovien, aktiivisten ammattilaisten monialainen verkosto ja kehitämme rohkeasti Oulua.

Visio – tahtotilamme
Aktiivinen Oulun nuorkauppakamarilainen menestyy elämässä.

Arvot – toimintamme pohja
Haastaa kehittymään
Itsensä kehittäminen
Ympäröivän elinkeino- ja yrityselämän kehittäminen
Ympäröivän yhteiskunnan kehittäminen

Monialainen verkostoituminen
Laaja-alainen osaaminen
Verkostojen tehokkaampi hyödyntäminen

Rohkea edelläkävijä
Uskalletaan olla positiivisena esimerkkinä
Totutaan tekemään asioita, joita ei ole aiemmin tehty

Yhdessä tekeminen
Positiivinen ilmapiiri, usko onnistumiseen
Sanoista tekoihin

Strategiset tavoitteet – menestystekijämme v. 2020 mennessä

  • Vahva ja entistä monialaisempi jäsenpohja
  • Vakaa talous
  • Hyvä kumppani ja uskottava alueellinen toimija
  • Innovatiivinen ja tavoittava viestijä

Oulun Nuorkauppakamarissa paneudutaan strategiseen suunnitteluun ja tarjotaan jäsenille tätä kautta mahdollisuus vaikuttaa kamarimme toiminnan sisältöön. Strategiatyöryhmään osallistuminen taas antaa työryhmän jäsenille mahdollisuuden oppia strategista ajattelua, jota he voivat myöhemmin hyödyntää työelämässä sekä nuorkauppakamariurallaan. Strategiaprosessi viedään läpi erilaisilla ryhmätyöskentelymetodeilla.

Oulun Nuorkauppakamari ry:n strategia uudistettiin vuoden 2016 aikana. Strategiatyökaluna on käytetty mukaillen Suomen Nuorkauppakamarit ry:n Strategia! -koulutuksessa opittuja malleja. Strategiaprosessin vetäjänä toimi Jaana Ritola ja strategiaryhmä koottiin monipuolisesti jäsenistöstä niin, että se koostui uusista jäsenistä, kokeneista jäsenistä, hallituslaisista sekä senaattoreista. Koko strategia-prosessin lähtökohtana toimi teema “Jäsenistön ääni kuuluviin”, ja jäsenistöä kannustettiin mukaan strategiatyöhön sen kaikissa vaiheissa. Projektiryhmään kuuluivat: Riikka Pohjanen, Elena Oikarinen, Sanna Aikio, Esko Kangastalo, Pasi Partanen, Riitta Typpö, Auli Kangas, Anu-Maarit Moilanen, Kari-Pekka Kronqvist, Raisa Juntunen ja Anni Heikkinen.

Strategiaprosessin alussa laadittiin strategiatiimin toimesta tiivistetty jäsenkysely. Strategia on laadittu suuntaa-antavaksi ja joustavaksi, jotta kunkin vuoden hallituksella on mahdollisuus määritellä tarkemmat toimintasuunnitelmat ja tavoitteet toimintavuosiensa aikana. Yhteiskunnassa ja liike-elämässä tapahtuneet muutokset haastavat myös nuorkauppakamareiden toimintaa entistä enemmän ja nyt laaditun strategian on tarkoitus antaa suuntaviivat tuleville hallituksille toiminnan suunnitteluun, kuitenkin jättäen riittävästi toimintatilaa rullaavalle strategiatyölle ja muuttuvaan toimintaympäristöön vastaamiseen. Kannustamme tulevia hallituksia uskallukseen ajatella entistä innovatiivisemmin, jotta Oulun Nuorkauppakamari pysyy aktiivisena kunnallisena ja elinkeinoelämän vaikuttajana sekä jäsenistönsä osaamisen kehittäjä.

Oulun Nuorkauppakamarin seuraava strategiakausi alkaa vuonna 2021, ja uusi strategia luodaan vuosien 2019 ja 2020 aikana.